Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Linky pro manipulaci s odpadem
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
Abstrakt: Vypracovat přehled linek pro manipulaci s různými druhy odpadu. Pro vybraný druh odpadu vypracovat podrobný rozbor jednotlivých článků linky.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia