Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Ing. Petr Marada
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Dr. Ing. Petr Marada
Abstrakt: Nasazení zemědělské techniky a aspekty jejího používání působí škody na zvěři. Cílem práce bude identifikace environmentálních aspektů (dílčích činností), při kterých jsou škody na zvěři působeny a identifikace související právních požadavků minimalizujících tyto negativní vlivy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia