Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Dr. Ing. Petr Marada
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Dr. Ing. Petr Marada
Abstrakt:
Nasazení zemědělské techniky a aspekty jejího používání působí škody na zvěři. Cílem práce bude identifikace environmentálních aspektů (dílčích činností), při kterých jsou škody na zvěři působeny a identifikace související právních požadavků minimalizujících tyto negativní vlivy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení