Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kvalitativní parametry zdravých a napadených rostlin ze skupiny LAKR
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cíl práce: Zhodnotit kvalitu vybraných drog zpracovávaných v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, které byly zdravé a dále rostlin jevících napadení patogenem. Metody: - sběr vybraných druhů v rámci sklizně léto 2010, na různých stanovištích - u napadených rostlin stanovit původce - patogena - příprava vzorků k analýze (sušení předepsaným způsobem), kvalitativní analýza dle Českého lékopisu (Evropského lékopisu)(ztráta sušením, obsah popela, obsah silice, profil silice) - statistické zpracování dat a zhodnoceníOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-RL Rostlinolékařství
N-RL-RL Rostlinolékařství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.