Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Přehled dostupných energetických rostlin, statistika jejich uplatnění v ČR

K tématu nejsou zadaná žádná omezení