Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza stávajících programů EVVO ve vybraném regionu
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:5
Navrhl:
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je zmapovat ve vybraném regionu organizace, zabývající se environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou (EVVO). Dále zpracovat přehled vzdělávácích programů a zhodnotit pokrytí vybraného regionu těmito aktivitami ve vztahu ke Státnímu programu EVVO

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení