Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Rovnovážné vlhkosti a vodní aktivity sýrů v režimu skladovacích teplot
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov:2
Navrhol:
doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.
Abstrakt:
Analýza problematiky, literární rešerše. Laboratorní měření. Zpracování naměřených hodnot a vyhodnocení.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
AF
POIN Potravinářské inženýrství