Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Příspěvek k řízení vztahů v obchodních procesech
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Abstrakt: V rámci tohoto tematu je možno řešit problematiky z oblasti analýzy, návrhu a implementace - systémů řízení vztahů se zákazníky, - sledování a hodnocení vztahů spotřebitel vs. prodejce, zákazník vs. obchodní řetězec apod., - eTechnologií (eObchod, eVztah, eMarketing aj.) - a dalších individuálních zadání vzniklých na základě námětu studenta či firmy. Vítán je zájem studenta pokračovat ve zvoleném tématu i v rámci diplomové práce (není podmínkou).

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení