Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
IS/ICT podniku pro podporu rozhodování
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Abstrakt: V rámci daného tématu je možno řešit problematiky - analýza a návrh manažerských aplikací, - analýza a návrh nástrojů pro řešení kvality, konzistence a správy dat, - analýza a návrh řešení datových úložišť, datových skladů, - analýza a návrh procesu dobývání znalostí z databází - a další související analýzy a návrhy dle individuální specifikace problematiky se studentkou či studentem.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení