Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Informační systémy podniku
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Abstrakt: V rámci tohoto tématu lze v bakalářských pracích řešit problematiky - možností a uplatnění ERP, CRM, BI v analytických a plánovacích činnostech podniku, - analýza, návrh a příspěvek k řešení manažerských aplikací IS/ICT podniku, - webových aplikací a modifikací (úprav) IS/ICT podniku - efektivnosti IS/ICT podniku - a další problematiky v dané oblasti (IS/ICT) na základě vlastních námětů studenta. Vítán zájem studenta pokračovat v daném tématu i v rámci diplomové popř. doktorské práce (není však podmínkou).

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení