Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Studie výmladkové schopnosti dřevin
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Radim Matula, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Radim Matula, Ph.D.
Abstrakt: Cílem by bylo zjistit, zda existuje závislost výmladkové schopnosti jednotlivých druhů dřevin na jejich věku, zdravotním stavu a dostupnosti slunečního záření. Práce by spočívala ve zjištění počtu a velikosti pařezových výmladků na výzkumné ploše na Hádech u Brna, zjištění věku původních jedinců a následném statistickém hodnocení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia