Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Studie výmladkové schopnosti dřevin
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Radim Matula, Ph.D.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Radim Matula, Ph.D.
Summary:
Cílem by bylo zjistit, zda existuje závislost výmladkové schopnosti jednotlivých druhů dřevin na jejich věku, zdravotním stavu a dostupnosti slunečního záření. Práce by spočívala ve zjištění počtu a velikosti pařezových výmladků na výzkumné ploše na Hádech u Brna, zjištění věku původních jedinců a následném statistickém hodnocení.

There are no limitations of the topic