Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Studie výmladkové schopnosti dřevin
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Radim Matula, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Radim Matula, Ph.D.
Summary: Cílem by bylo zjistit, zda existuje závislost výmladkové schopnosti jednotlivých druhů dřevin na jejich věku, zdravotním stavu a dostupnosti slunečního záření. Práce by spočívala ve zjištění počtu a velikosti pařezových výmladků na výzkumné ploše na Hádech u Brna, zjištění věku původních jedinců a následném statistickém hodnocení.

There are no limitations of the topic