Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Studie výmladkové schopnosti dřevin
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Radim Matula, Ph.D.
Abstrakt: Cílem by bylo zjistit, zda existuje závislost výmladkové schopnosti jednotlivých druhů dřevin na jejich věku, zdravotním stavu a dostupnosti slunečního záření. Práce by spočívala ve zjištění počtu a velikosti pařezových výmladků na výzkumné ploše na Hádech u Brna, zjištění věku původních jedinců a následném statistickém hodnocení.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení