Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Právní hledisko podpory malých a středních podniků v rámci pravidel veřejné podpory
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
V práci bude analyzováno právní zakotvení podpory malých a středních podnikatelů v rámci pravidel pro veřejnou podporu.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení