Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Právní hledisko podpory malých a středních podniků v rámci pravidel veřejné podpory
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.
Abstrakt: V práci bude analyzováno právní zakotvení podpory malých a středních podnikatelů v rámci pravidel pro veřejnou podporu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení