Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Postup při vracení neoprávněně přidělené veřejné podpory
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude zhodnotit přístup Komise EU k případům vracení neoprávněně přidělené veřejné podpory z pohledu nástrojů, které byly k vracení využity.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení