Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Postup při vracení neoprávněně přidělené veřejné podpory
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude zhodnotit přístup Komise EU k případům vracení neoprávněně přidělené veřejné podpory z pohledu nástrojů, které byly k vracení využity.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení