Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Modelování podnikové architektury
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude modelování procesních řetězců a zdrojů, cílů a pravidel podniku. Bude využit CASE nástroj podporující objektový přísup. Součástí práce bude zhodnocení současného stavu a návrh jedné nebo několika inovací zpracování. Nedílnou sučástí práce bude ekonomická úvaha nad zvolenými inovacemi a diskuze řešení.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-SI Systémové inženýrství a informatikaN-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.