Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza a návrh informačního systému
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je analýza sučasného stavu zpraování informace ve vybrané firmě, zhodnocení tohoto stavu a návrh inovací. Práce bude obsahovat teoretickou část zabývající se tématy vývoje informačních systémů a praktickou část ve které bude modelován tok dat a jejich zpracování. Součástí práce bude ekonomické zhodnocení navrženého řešení. Modely budou vytvořené pomocí CASE nástroje. Student si vybere strukturovaný nebo objektový přístup.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-SI-EI Ekonomická informatika
B-SI Systémové inženýrství a informatikaB-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEF
IT Informační systémy a technologie
PEF
DBS Databázové systémy