Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Implementace webového informačního systému pro správu konferencí
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Abstrakt: Poměrně náročné téma zahrnuje rozsáhlé koncepční úpravy stávajícího systému pro správu konferencí pořádaných PEF MZLU v Brně, příp. návrh zcela nového konceptu. Základní myšlenkou je univerzálnost, tj. návrh a implementace systému, který lze použít pro správu libovolné konference s možností nastavení široké škály nejrůznějších parametrů. Téma je vhodné pro zdatné programátory, doporučená platforma PHP (není podmínkou).
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení