Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Aplikace obecného rámce systémové architektury na konkrétní systém
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: Aplikace obecného rámce systémové architektury (TOGAF, DODAF, MODAF, Zachman’s Framework, FEA, IEEE 1471) na konkrétní systém a zhodnocení přínosů zvoleného rámce.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení