Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Aplikace vybraného přístupu k životnímu cyklu systému (NASA, DoD, IEEE 1220 apod.) na konkrétní projekt
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: Aplikace některé z obecných uznávaných či standardizovaných metodik životního cyklu systému (NASA, DoD, IEEE 1220 apod.) na konkrétní projekt a zhodnocení výsledků dosažených díky této metodice.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení