Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Aplikace grafových gramatik
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Abstrakt: Výsledkem práce bude aplikace grafových gramatik (typu 2) pro řešení zvolené množiny úloh.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení