Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Inkrementální překladač
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Abstrakt: Výsledkem práce bude návrh a implementace překladače vlastního jazyka s podporou inkrementálního překladu.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení