Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Schopnosti překladačů programovacích jazyků
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude obsahovat analýzu schopností překladačů soudobých programovacích jazyků, příp. návrh vlastního překladače.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení