Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Srovnání možností operačních systémů pro řešení konkrétních problémů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude zahrnovat analýzu a srovnání možností existujících operačních systémů (Windows, Unix, Mac) pro řešení vybraných (reálných) problémů, příp. návrh a implementaci nástroje pro zvýšení kompatibility.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení