Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Abstrakt: Předpokládá se využití znalostí a dovedností získaných studiem ekonomických předmětů a jejich propojení se znalostmi z informatických předmětů. Výsledkem by měla být fungující aplikace, která zefektivňuje a urychluje obtížné výpočty.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení