Prehľad vypísaných tém - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Stav témy: schválené (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - AF
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Abstrakt: Podrobný seznam názvů téma závěrečných prací najdete na: http://user.mendelu.cz/apridal/zp/zp.htm

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia