Prehľad vypísaných tém - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Podrobný seznam názvů téma závěrečných prací najdete na: http://user.mendelu.cz/apridal/zp/zp.htm

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia