Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Abstrakt: Podrobný seznam názvů téma závěrečných prací najdete na: http://user.mendelu.cz/apridal/zp/zp.htm

K tématu nejsou zadaná žádná omezení