Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Seznam témat závěrečných prací včelařského oddělní AF MZLU
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Abstrakt:
Podrobný seznam názvů téma závěrečných prací najdete na: http://user.mendelu.cz/apridal/zp/zp.htm

K tématu nejsou zadaná žádná omezení