Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Informační systémy podniku
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Abstrakt:
V rámci tohoto tématu lze v diplomových pracích tvůrčím způsobem řešit problematiky - možností a uplatnění ERP, CRM, BI v analytických a plánovacích činnostech podniku, včetně návrhu vlastního příspěvku řešení, - analýza, návrh a příspěvek k řešení manažerských aplikací IS/ICT podniku, - webových aplikací a modifikací (úprav) IS/ICT podniku, - efektivnosti IS/ICT podniku - a další problematiky v dané oblasti (IS/ICT) na základě vlastních námětů studenta.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení