Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Optimalizace struktury výroby podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Abstrakt: V rámci BP student vytvoří lineární model výroby vybraného podniku, který umožní nalézt optimální strukturu výroby.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení