Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Optimalizace struktury výroby podniku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Abstrakt:
V rámci BP student vytvoří lineární model výroby vybraného podniku, který umožní nalézt optimální strukturu výroby.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení