Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Modelování - nástroj poznání a řešení problémů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Abstrakt: Student vytvořením modelu (matematického nebo grafického)existujícího problému bude demonstrovat možnosti a omezení tohoto nástroje poznání.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnit jedno z omezení na studium a zároveň jedno omezení na předmět.

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MO Management obchodní činnosti

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFEMM Ekonomicko-matematické metody