Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Využití LP při optimalizaci dopravy
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Abstrakt: Na základě vlastního výběru student zpracuje BP, v níž bude řešit problém existující v konkrétní firmě.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnit jedno z omezení na studium a zároveň jedno omezení na předmět.

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-EM Ekonomika a managementB-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství-- nezadáno --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MO Management obchodní činnosti-- nezadáno --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-CR Cestovní ruch-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFEMM Ekonomicko-matematické metody