Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti využití metody kritické cesty
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Na základě vlastního výběru student zpracuje BP, v níž za pomoci uvedené metody bude řešit problém v existující konkrétní firmě.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnit jedno z omezení na studium a zároveň jedno omezení na předmět.

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický
B-EM Ekonomika a management
B-EM-MO Management obchodní činnosti

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEFEMM Ekonomicko-matematické metody