Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Ohrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP Křtiny
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Summary:
Na vybraných lokalitách ŠLP Křtiny je prováděn výzkum ohrožených taxonů rostlin či živočichů v závislosti na výskytu přírodě blízkého hospodářství. Cílem práce studenta bude vyhodnotit komplexně lokality, kde se hospodaří výběrně, a to vzhledem k výskytu ohrožených druhů rostlin. Práce je součástí výzkumu mapování vzácných druhů a také sledování vlivu lesního hospodaření na tyto vzácné druhy.

There are no limitations of the topic