Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Ohrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP Křtiny
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt:
Na vybraných lokalitách ŠLP Křtiny je prováděn výzkum ohrožených taxonů rostlin či živočichů v závislosti na výskytu přírodě blízkého hospodářství. Cílem práce studenta bude vyhodnotit komplexně lokality, kde se hospodaří výběrně, a to vzhledem k výskytu ohrožených druhů rostlin. Práce je součástí výzkumu mapování vzácných druhů a také sledování vlivu lesního hospodaření na tyto vzácné druhy.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení