Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Na vybraných lokalitách ŠLP Křtiny je prováděn výzkum ohrožených taxonů rostlin či živočichů v závislosti na výskytu přírodě blízkého společenstva a jehličnaté monokultury, které se nacházejí v sousedství na podobném podloží. Cílem práce studenta bude vyhodnotit komplexně tyto lokality vzhledem k výskytu ohrožených druhů rostlin v kategorii "silně a kriticky ohrožený". Práce je součástí výzkumu mapování vzácných druhů a také sledování vlivu lesního hospodaření na tyto vzácné druhy.

There are no limitations of the topic