Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: Na vybraných lokalitách ŠLP Křtiny bude prováděn výzkum ohrožených taxonů rostlin či živočichů v závislosti na výskytu přírodě blízkého společenstva a jehličnaté monokultury, které se nacházejí v sousedství na podobném podloží. Práce je součástí výzkumu mapování vzácných druhů a také sledování vlivu lesního hospodaření na tyto vzácné druhy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia