Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vliv skladby lesní biocenózy na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na ŠLP Křtiny
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Summary: Na vybraných lokalitách ŠLP Křtiny bude prováděn výzkum ohrožených taxonů rostlin či živočichů v závislosti na výskytu přírodě blízkého společenstva a jehličnaté monokultury, které se nacházejí v sousedství na podobném podloží. Práce je součástí výzkumu mapování vzácných druhů a také sledování vlivu lesního hospodaření na tyto vzácné druhy.

There are no limitations of the topic