Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvu
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: Student vybere ohrožený taxon rostliny či živočicha (druhu, případně rodu, čeledi) a na vybraném území (ŠLP Křtiny - severně od města Brna - nebo i jinde) zjistí, jaká je populace druhu (z literatury a návštěvou lokalit). Dále bude hodnotit, jaké je potenciální ohrožení zkoumaného druhu. Cílem práce je zmapování vzácných druhů a také zjištění vlivu lesního hospodaření na tyto vzácné druhy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia