Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Výskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvu
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Summary:
Student vybere ohrožený taxon rostliny či živočicha (druhu, případně rodu, čeledi) a na vybraném území (ŠLP Křtiny - severně od města Brna - nebo i jinde) zjistí, jaká je populace druhu (z literatury a návštěvou lokalit). Dále bude hodnotit, jaké je potenciální ohrožení zkoumaného druhu. Cílem práce je zmapování vzácných druhů a také zjištění vlivu lesního hospodaření na tyto vzácné druhy.

There are no limitations of the topic