Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Výskyt ohroženého druhu rostliny či živočicha v lesním společenstvu
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt:
Student vybere ohrožený taxon rostliny či živočicha (druhu, případně rodu, čeledi) a na vybraném území (ŠLP Křtiny - severně od města Brna - nebo i jinde) zjistí, jaká je populace druhu (z literatury a návštěvou lokalit). Dále bude hodnotit, jaké je potenciální ohrožení zkoumaného druhu. Cílem práce je zmapování vzácných druhů a také zjištění vlivu lesního hospodaření na tyto vzácné druhy.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení