Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Populační vývoj vybraného mikroregionu
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Abstrakt:
Současný stav řešení dané problematiky a charakterizování současného období. Zpracování vybraných indikátorů demografické statiky a dynamiky.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení