Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Pěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku".
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Ing. Václav Hurt, Ph.D.
Abstrakt:
Pěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku". Bližší údaje lze získat u garanta. Možnost spolupráce a konzultací s praxí.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení