Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centra
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je sestavit numerický model dřevěných prvků lanového centra a následný výpočet jejich zatížení ve statické a dynamické oblasti. Model bude použit pro studium konstrukčních změn a vlivu základních možností zatížení na odezvy konstrukce.

There are no limitations of the topic