Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centra
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Cílem práce je sestavit numerický model dřevěných prvků lanového centra a následný výpočet jejich zatížení ve statické a dynamické oblasti. Model bude použit pro studium konstrukčních změn a vlivu základních možností zatížení na odezvy konstrukce.

There are no limitations of the topic