Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Dynamická analýza větve stromu
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Cílem práce je sestavit numerický model větve vybraného druhu stromu a analyzovat její dynamické chování při různých alternativách uspořádání modelu (geometrie, materiál, okrajové podmínky řešení). Práce využívá výpočetního počítačového programu pracujícího metodou konečných prvků.

There are no limitations of the topic