Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Dynamická analýza větve stromu
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je sestavit numerický model větve vybraného druhu stromu a analyzovat její dynamické chování při různých alternativách uspořádání modelu (geometrie, materiál, okrajové podmínky řešení). Práce využívá výpočetního počítačového programu pracujícího metodou konečných prvků.

There are no limitations of the topic