Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Cílem je popsat vlastní frekvence a vlastní tvary kmitání rezonanční desky vybraného hudebního nástroje. Použito je metody konečných prvků.

There are no limitations of the topic