Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Napjatostní stav kmene stromu při kácení
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se zabývá popisem napětí a deformací kmene stromu při jeho kácení. Zaměřuje se na stav při provádění řezů, stav v nedořezu a jeho okolí a stav paty kmene při uvedení stromu do pádu. K řešení problému je použita metoda konečných prvků.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia