Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je numerické řešení problému kmitání stromu. Řešení se zaměřuje na stanovení vlivu faktorů, zejména vlivu ukotvení stromu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia