Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je numerické řešení problému kmitání stromu. Řešení se zaměřuje na stanovení vlivu faktorů, zejména vlivu ukotvení stromu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia