Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je numerické řešení problému kmitání stromu. Řešení se zaměřuje na stanovení vlivu faktorů, zejména vlivu ukotvení stromu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení